Rozwój technologiczny i międzynarodowa ekspansja wielu firm wymuszają konieczność tłumaczenia niezliczonej ilości tekstów o charakterze technicznym. Instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne produktów czy karty charakterystyki wymagają dokładnego oddania treści dokumentu wyjściowego. Osoba podejmująca się ich wykonania powinna więc posiadać wiedzę i umiejętności lingwistyczne oraz związane ze specyfiką branży. Na czym polega specyfika tłumaczeń technicznych? Jakie rodzaje tekstów zaliczane są do tej kategorii usług i komu najlepiej powierzyć wykonanie tłumaczenia technicznego?

Na czym polegają tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia techniczne angielski to przekład tekstów podręczników, specyfikacji technicznych czy instrukcji obsługi, obejmujących dużą ilość terminologii typowej i charakterystycznej dla danej branży. Prawidłowe przetłumaczenie dokumentacji jest niezwykle istotne z punktu widzenia możliwości praktycznego zastosowania przekładu. Bezbłędnie przetłumaczona dokumentacja budowlana jest warunkiem bezpieczeństwa tworzonych konstrukcji, od właściwego doboru słownictwa przez tłumacza instrukcji obsługi sprzętu elektronicznego zależy możliwość jego bezproblemowego użycia.

Teksty techniczne wymagają przekładu zachowującego ich spójność językową i merytoryczną. Oznacza to, że tłumacz podejmujący się takiego zadania powinien posiadać nie tylko wiedzę i doświadczenie lingwistyczne, ale również merytoryczną znajomość branży i stosowanej terminologii, w obu językach.

Jakich tekstów dotyczą tłumaczenia techniczne angielski?

Tłumaczenia techniczne obejmują bardzo szeroki zakres tekstów, których wspólną cechą jest to, że zawierają terminologię specyficzną dla określonej branży technicznej, technologicznej lub naukowej. Mogą to być zarówno podręczniki uniwersyteckie i politechniczne, jak i teksty o zastosowaniu biznesowym i praktycznym. Do najczęściej wykonywanych tłumaczeń technicznych należą:

  • przekłady dokumentacji technicznej i budowlanej;
  • tłumaczenia kart charakterystyki materiałów, specyfikacji technicznych maszyn, urządzeń i oprogramowania;
  • przekłady wszelkiego rodzaju instrukcji obsługi;
  • przekłady planów, rysunków, schematów i obliczeń konstrukcyjnych;
  • tłumaczenia broszur, katalogów i ulotek o charakterze technicznym;
  • przekłady dokumentacji techniczno-ruchowej;
  • tłumaczenia dokumentacji potwierdzającej uprawnienia techniczne.

We wszystkich wypadkach, niezwykle istotną kwestią jest precyzja przekładu. Tłumaczenie musi być nie tylko poprawne pod względem językowym, ale również całkowicie merytorycznie oddające intencję autora dokumentu oryginalnego.

Komu powierzyć tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia techniczne (więcej: tlumaczenia-gk.pl/techniczne), ze względu na wymaganą wysoką jakość przekładu oraz bezwzględną konieczność zachowania spójności merytorycznej, należy powierzyć doświadczonemu tłumaczowi, specjalizującemu się w określonej branży. Ta specjalizacja jest kwestią kluczową. Nie wystarczy, że tłumacz posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie lingwistyczne oraz że zajmuje się tłumaczeniem tekstów technicznych.

Technika, technologia i nauki ścisłe to obszar tak rozległy, że znalezienie fachowca idealnie znającego terminologię wszystkich tych obszarów w obu językach nie jest możliwe. Z tego względu tłumacze techniczni specjalizują się w dużo węższych obszarach, na przykład budownictwie czy systemach IT. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc zlecenie przekładu fachowcowi w zakresie tłumaczeń, który jest jednocześnie ekspertem w interesującej nas branży. Tylko takie połączenie gwarantuje zadowalającą jakość przekładu.