Karta charakterystyk

Karta charakterystyki, zgodnie z prawnymi regulacjami wewnętrznymi i unijnymi musi być sporządzona przez każdego producenta, importera oraz dystrybutora substancji, które są uważane za niebezpieczne dla zdrowia, życia i środowiska naturalnego, dla każdego takiego produktu.

czytaj dalej