Pewnych rodzajów dokumentów, mimo olbrzymiego rozwoju technologicznego w ostatnich latach, sztuczna inteligencja po prostu nie jest w stanie przełożyć poprawnie – choćby ze względu na ich złożoność i skomplikowanie. Jednym z rodzajów tłumaczeń, przy których AI nadal ustępuje ludziom, są tłumaczenia techniczne. Na czym polega ta usługa i dlaczego warto zlecić jej wykonanie ludzkiemu specjaliście?

Czym są tłumaczenia techniczne i czym różnią się od zwykłych?

Tłumaczenia techniczne to specyficzny rodzaj tłumaczeń, jako że wymagają od tłumacza dogłębnej znajomości nie tylko języka obcego jako takiego, ale także slangu technicznego wykorzystywanego w konkretnej branży. Oczywiście, musi on także posiadać dogłębną wiedzę na temat specjalistycznego, profesjonalnego słownictwa wykorzystywanego w tejże branży. Ponadto tłumaczenia takie pozostawiają tłumaczowi bardzo niewiele miejsca do interpretacji ewentualnych niejasnych fragmentów. Powinny one więc być realizowane przez osobę która specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów dla określonej branży, zna jej charakterystykę i orientuje się w najnowszych trendach.

Pewnych rodzajów dokumentów, mimo olbrzymiego rozwoju technologicznego w ostatnich latach, sztuczna inteligencja po prostu nie jest w stanie przełożyć poprawnie - choćby ze względu na ich złożoność i skomplikowanie

W przeciwieństwie do tak zwanych tłumaczeń zwykłych, wykorzystywane jest tu niszowe, rzadko używane na co dzień słownictwo. Tłumaczenia techniczne muszą być wykonane z największą precyzją, zwłaszcza że często dotyczą ścisłych dziedzin wiedzy. Konieczna jest często konsultacja specjalistycznych fragmentów tłumaczeń z ekspertami branżowymi. Wszystko to sprawia, że translatory AI nie są jeszcze w stanie nadążyć za potrzebami klientów zamawiających takie tłumaczenia.

Warto odnotować, że tłumaczenia techniczne mogą być realizowane zarówno pod przysięgą, jak i bez jej złożenia. Wszystko zależy od potrzeb danego klienta i tego, jak ważne jest dla niego konkretne tłumaczenie.

Jakie branże wykorzystują tłumaczenia techniczne?

Podkreślić należy, że tłumaczenia techniczne wykonywane są dla firm (i osób prywatnych) zajmujących się bardzo różną tematyką. Usługi tłumaczy technicznych wybierane są przede wszystkim wtedy, gdy tłumaczony tekst dotyczy tematyki:

  • prawniczej
  • informatycznej
  • medycznej
  • elektrycznej
  • energetycznej
  • motoryzacyjnej
  • przemysłowej
  • kosmicznej
  • komunikacyjnej
  • handlowej.


Oczywiście, są to jedynie wybrane propozycje tematów, których dotyczyć mogą tłumaczenia techniczne. W rzeczywistości bowiem dotyczą one o wiele większej liczby dziedzin. Aby tłumaczenie techniczne było poprawne, powinno ono zostać wykonane przez eksperta, który – oprócz posiadania uprawnień tłumacza – jest w stanie dostarczyć eksperckiej wiedzy z dziedziny, której dotyczy dane zamówienie.

Dokumentacja techniczna

Jednymi z częstszych zamówień osób decydujących się na tłumaczenia techniczne są tłumaczenia konkretnej, specjalistycznej dokumentacji. Mogą to być na przykład deklaracje zgodności, karty charakterystyki danego produktu, certyfikacje jakości, instrukcje instalacji, czy też opracowania techniczne. Są to więc dokumenty wymagające bardzo skrupulatnego i drobiazgowego przeanalizowania wszelkich technicznych zapisów, aby możliwe było jak najdokładniejsze przełożenie ich na język polski.

Kiedy warto zdecydować się na tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia techniczne przydadzą się między innymi wtedy, gdy zamierzamy wprowadzić na rynek polski produkt zagraniczny (lub, gdy chcemy wprowadzić produkt produkowany w naszym kraju do obrotu zagranicznego). Poprawne technicznie przetłumaczenie dokumentacji zapewni bowiem jego użytkownikom komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Zdecydować się na takie tłumaczenie warto także wtedy, gdy konieczne jest przetłumaczenie na język obcy dokumentacji firmowej – na przykład bilansu finansowego firmy.