Wiele osób zwleka ze zleceniem tłumaczenia umów biurowi tłumaczeń z obawy przed wyciekiem poufnych danych oraz wysokimi kosztami związanymi z przygotowaniem tłumaczenia uwierzytelnionego. Warto jednak podkreślić, że nie każda umowa wymaga pomocy tłumacza przysięgłego, a koszty takiej usługi nie są znacząco wyższe od zwykłego przekładu. Aby uniknąć nieporozumień, warto poznać sytuacje, w których tłumaczenie uwierzytelnione jest koniecznie.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która uzyskała w drodze egzaminu potrzebne uprawnienia i posługuje się potwierdzającą je pieczęcią. W porównaniu do zwykłego tłumacza, zawód tłumacza przysięgłego regulowany jest prawnie przez ustawę i pociąga za sobą znacznie większą odpowiedzialność. Lista wszystkich osób mających uprawnienia do wykonywania tej pracy znajduje się na witrynie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykonując zlecania zarówno dla osób prywatnych, jak i organów państwowych, tłumacz przysięgły specjalizuje się głównie w:

Wiele osób zwleka ze zleceniem tłumaczenia umów biurowi tłumaczeń z obawy przed wyciekiem poufnych danych oraz wysokimi kosztami związanymi z przygotowaniem tłumaczenia uwierzytelnionego

  • tłumaczeniu dokumentów urzędowych, procesowych, firmowych np. wykonując tłumaczenia umów,
  • uwierzytelnianiu odpisów zagranicznych dokumentów,
  • a także poświadczaniu tłumaczeń wykonanych przez inne osoby.

W społeczeństwie panuje błędne przekonanie, że tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są rzetelniej i z większą starannością. Warto jednak podkreślić, że treść przekładu nie różni się zwykle od tekstu przygotowanego przez tłumacza zwykłego. Podstawową różnicą jest bowiem odpowiedzialność, która spoczywa na tłumaczu, a nie jakość tłumaczenia umów. W przypadku jakichkolwiek błędów lub powstałych w przekładzie nieścisłości tłumacz przysięgły może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Uwierzytelnione tłumaczenia umów – gwarancja poufności interesów klienta

Chcąc zlecić tłumaczenia umów, warto najpierw porozmawiać z biurem tłumaczeń i dowiedzieć się czy dane dokumenty wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego, czy ich przekładem może zająć się zwykły tłumacz, co z pewnością wpływie pozytywnie na koszt zlecenia

Chcąc zlecić tłumaczenia umów, warto najpierw porozmawiać z biurem tłumaczeń i dowiedzieć się czy dane dokumenty wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego, czy ich przekładem może zająć się zwykły tłumacz, co z pewnością wpływie pozytywnie na koszt zlecenia. Są jednak sytuacje, w których pomoc tłumacza przysięgłego jest niezbędna, np. na umowach widnieją pieczęcie lub podpisy obu stron kontraktu, dzięki czemu mają one moc prawną – z takimi dokumentami może pracować jedynie osoba do tego uprawniona. Dokumenty przetłumaczone w ten sposób będą posiadały pieczęć tłumacza, na której widnieją jego dane, a także pozycja na liście tłumaczy przysięgłych. Dzięki pełnemu profesjonalizmowi tłumacza przysięgłego, a także ciążącej na nim odpowiedzialności, klienci mają pewność, że wgląd do zleconej dokumentacji będzie miała jedynie osoba uprawniona, przez co poufne informacje prywatne lub biznesowe nie zostaną rozpowszechnione.

Podsumowując, tłumaczenia umów, które mają moc prawną mogą zostać wykonane tylko przez tłumaczy przysięgłych. Ich wykształcenie oraz zdobyte uprawnienia dają klientom poczucie komfortu i bezpieczeństwa, ponieważ treść dokumentów i umów pozostaje tajna.