Angielski jest językiem, którym posługuje się coraz większa liczba Polaków. Niestety, wiele osób ma problemy z poprawną wymową. W tym artykule przedstawimy cztery główne problemy z wymową angielskiego, które mają Polacy. Pierwszym z tych problemów jest niepoprawna wymowa głosek. Tłumaczenia angielski Często słyszy się nieprawidłowe wymowy takich głosek jak /θ/ (th), /ð/ (dh) czy /ŋ/ (ng). Wymowa tych głosek może być trudna dla osób, które nie są native speakerami angielskiego, ale warto się ich nauczyć, ponieważ poprawna wymowa tych głosek jest bardzo ważna dla zrozumiałości mowy.

Drugim częstym problemem jest brak akcentu na sylabach. W języku angielskim akcentowaną sylabę oznacza się przede wszystkim wyższym tonem głosu. Niektórzy Polacy mają tendencję do akcentowania każdej sylaby, co może być trudne do zrozumienia dla odbiorców. Dlatego też warto się nauczyć, jak prawidłowo akcentować sylaby w angielskim.

Trzecim problemem jest brak elastyczności w mowie. W języku angielskim rytm i melodyjność słów są bardzo ważne. Słowa mogą być wymawiane z różnymi tempo i intonacją, co może być trudne do osiągnięcia dla osób mówiących po polsku. Dlatego też warto poświęcić czas na ćwiczenie elastyczności w mowie.

Angielski jest językiem, którym posługuje się coraz większa liczba Polaków.

Nie potrafię mówić po angielsku!: cztery główne problemy Polaków

Zdecydowana większość Polaków przyznaje, że nie potrafi w pełni swobodnie porozumiewać się w języku angielskim. Wymowa i brak pewności siebie to główne problemy osób uczących się tego języka. Bardzo często jest tak, że osoby te nauczyły się podstawowych zwrotów, ale kiedy przychodzi do konwersacji, boją się powiedzieć coś więcej. Dlatego też często unikają sytuacji, w których musieliby porozmawiać po angielsku ze swoimi rozmówcami.

Angielski brzmi dla mnie obco!: cztery główne problemy Polaków

Angielski brzmi dla mnie obco! Jak wynika z badań, cztery główne problemy Polaków z angielskim to: gramatyka, słownictwo, akcent oraz brak konwersacji. Gramatyka jest często trudna i skomplikowana, a słownictwo wymaga dużej ilości czasu i wysiłku na ich opanowanie. Dodatkowo akcent jest często przeszkodą w porozumiewaniu się z native speakerami. Wreszcie, brak konwersacji powoduje, że trudno jest utrzymać konwersację na dłuższą metę. Aby poradzić sobie z tymi problemami, potrzeba dużo cierpliwości, wysiłku i samozaparcia.

Mam problemy z akcentem!: cztery główne problemy Polaków

Nazwanie czegoś problemem może być kwestią subiektywną. Każdy uczeń angielskiego może mieć inne problemy w wymowie. Wymienione poniżej cztery problemy są jednak dość powszechne i dotyczą wielu Polaków. Pierwszym z nich jest akcentowanie sylab głównych. W języku polskim akcentujemy każdą sylabę, więc przyzwyczailiśmy się do tego, że robimy to samo w angielskim. Tymczasem w angielskim akcentujemy tylko sylabę główną, np. in-TEN-sive, not-A-ble, e-XAM-ple. Drugim problemem jest intonacja. W języku polskim intonacja jest stała i raczej niska, natomiast w angielskim intonacja jest zmienna i może być wysoka lub niska w zależności od kontekstu i znaczenia. Intonacja jest bardzo ważna, ponieważ może całkowicie zmienić znaczenie wypowiedzi (np. czy pytamy, czy stwierdzamy). Trzecim problemem jest brzmienie głosek. Język polski ma bardzo dużo głosek, które trudno jest wymówić dla obcokrajowca, np. sz, cz, rz, dż, ż, ch, dz. Warto się ich nauczyć, ale na początek warto skupić się na tych głoskach, które są podobne do angielskich i które są łatwe do wymowy (np. p, t, k, f, v). Czwartym problemem jest rytm języka polskiego i angielskiego. Język polski ma stały rytm sylabowy (sylaba ma stały czas), natomiast w angielskim rytm sylabowy jest zmienny (sylaby mogą mieć różny czas). Dlatego ważne jest ćwiczenie rytmicznego mówienia po angielsku oraz słuchanie native speakerów (osoby mówiącej po angielsku od urodzenia), aby uczyć się naturalnego rytmu tego języka.

Angielski jest językiem, którym posługuje się coraz większa liczba Polaków.

Nie rozumiem niczego po angielsku!: cztery główne problemy Polaków

Wśród wielu problemów, które przyczyniają się do tego, że Polacy nie bardzo rozumieją angielski, są cztery główne:

  • brak konsekwencji w nauce;
  • brak efektywnej metody uczenia się;
  • ograniczone możliwości kontaktu z językiem;
  • negatywne nastawienie.

Pierwszym problemem, który przyczynia się do tego, że Polacy nie bardzo rozumieją angielski, jest brak konsekwencji. Wielu Polaków próbuje uczyć się angielskiego samodzielnie, bez żadnej pomocy i bez systematyczności. Uczą się oni przez krótki okres czasu, a potem przestają. W efekcie ich umiejętności są bardzo ograniczone.

Drugim problemem jest brak efektywnej metody uczenia się. Wielu Polaków uczy się angielskiego metodami, które są mało efektywne i powodują, że ich postępy są bardzo ograniczone. Często słyszy się o tym, że Polacy uczą się na sucho gramatyki i słownictwa, a nie mówią w języku angielskim. To powoduje, że ich umiejętności słownictwa i gramatyki są bardzo ograniczone, a umiejętność mówienia w języku angielskim jest bardzo słaba.

Trzecim problemem jest ograniczone możliwości kontaktu z językiem. Wielu Polaków nie ma możliwości kontaktu z językiem angielskim w codziennym życiu. Nie mają oni możliwości porozumiewania się w języku angielskim z innymi ludźmi, a także nie mają możliwości oglądania filmów czy czytania książek w tym języku.