Chcąc zawodowo tłumaczyć różnego rodzaju dokumenty, należy perfekcyjnie opanować chociaż jeden język obcy. Przy czym warto pamiętać, że praca tłumacza technicznego wymaga także posiadania specjalistycznej wiedzy z określonych branż. Zatem na czym polega praca tłumacza technicznego i jak nim zostać?

Tłumacz techniczny – charakterystyka pracy

Praca tłumacza technicznego wiąże się nie tylko ze wzorcową znajomością języków obcych, ale i ze zdolnością do szybkiego przetwarzania informacji oraz sumiennością. Tłumacz techniczny dostając plik dokumentów do przetłumaczenia, musi je dokładnie przeanalizować i przełożyć na wybrany język, tak aby w pełni zachowały swoje pierwotne znaczenie. Tłumacząc specjalistyczne teksty, trzeba także posiadać podstawową wiedzę z konkretnej branży i wiedzieć, jak dany dokument powinien finalnie wyglądać. Tłumaczenia techniczne mogą dotyczyć każdej gałęzi przemysłu lub gospodarki i obejmować takie dokumenty jak:

Chcąc zawodowo tłumaczyć różnego rodzaju dokumenty, należy perfekcyjnie opanować chociaż jeden język obcy

  • Umowy o pracę, umowy z kontrahentami
  • Dokumentację techniczną, dokumentację związaną z udziałem w przetargu
  • Zamówienia, reklamacje
  • Certyfikaty, patenty, kosztorysy.

Ponadto zawodowi tłumacze techniczni często specjalizują się tylko w jednej lub kilku wybranych branżach, aby móc efektywnie tłumaczyć powierzone im dokumenty.

Tłumacz techniczny – wymagania

Chcąc zostać tłumaczem technicznym, należy ukończyć studia lingwistyczne lub zdać egzamin ze znajomości wybranego języka obcego. Ponadto dobrze jest także mieć wykształcenie techniczne na przykład w postaci studiów podyplomowych. Planując zostać tłumaczem technicznym, warto również ukończyć odpowiedni kurs oraz zdobyć doświadczenie zawodowe u boku dobrego specjalisty.

Co więcej, tłumacz techniczny powinien umieć efektywnie komunikować się z klientem podczas realizacji każdego zlecenia. Praca ta nierzadko wymaga również umiejętności pozyskiwania nowych klientów oraz dobrej organizacji czasu pracy. Tłumacze przeważnie wykonują wolny zawód i w związku z tym muszą wiedzieć, jak się prowadzi własną firmę oraz dbać o odpowiednią jakość oferowanych usług.

Praca tłumacza technicznego jest zatem bardzo wymagająca i absorbująca. Natomiast zarobki w tej branży w dużej mierze uzależnione będą od popularności języka, w którym specjalizuje się dany tłumacz oraz od rodzaju branży, w jakiej działa. Nie bez znaczenia będzie także szybkość oraz jakość wykonywanych tłumaczeń. Mimo wszystko warto rozważyć ten zawód, gdyż w dobie powszechnej globalizacji popyt na usługi związane z tłumaczeniem dokumentów stale rośnie.