Tłumaczenia naukowe są wykorzystywane przede wszystkim w specjalistycznych publikacjach oraz artykułach branżowych. W tym wypadku konieczne jest zastosowanie określonych standardów, które obowiązują podczas przekładu prac badawczych.

W jakich językach publikowane są artykuły naukowe?

Większość publikacji naukowych drukowana jest w języku angielskim. Z tego powodu przekład choćby wyników określonych badań pozwala udostępnić je szerokiej grupie odbiorców. W tym przypadku należy pamiętać o tym, że tego typu specjalistyczne przekłady są trudne oraz wymagają bardzo dużego zaangażowania ze strony tłumacza.

Czym cechują się tłumaczenia naukowe?

Tłumacz naukowy (tlumaczenia-gk.pl) w czasie swojej pracy musi zachować szczególną uwagę, ponieważ ewentualne pomyłki mogą prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Tłumacz naukowy musi zatem posiadać odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Powinien on ukończyć studia na danym kierunku. Może to być na przykład:

Poza tym, tłumacz musi znać i rozumieć określoną terminologię oraz specyfikę danej gałęzi nauki.

Na jakie kwestie powinien zwrócić uwagę dobry tłumacz?

Godny polecenia tłumacz naukowy musi pamiętać o tym, żeby:

1. zachowywać określony kontekst i styl danego tekstu – tłumacz musi w tym wypadku rozumieć przekaz autora tekstu oraz starać się właśnie w taki sposób podać treści odbiorcom.

2. stosować odpowiednią terminologię – każdy tekst naukowy zawiera specyficzne określenia. Tłumacz musi je nie tylko znać, ale również rozumieć ich znaczenie.

Kto może wykonywać tego typu tłumaczenia?

Tłumaczenia naukowe są wykonywane przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę oraz tak zwane lekkie pióro. Tłumaczony tekst musi być bowiem zgodny zarówno z tak zwanym stylem naukowym, a jednocześnie powinien być przyjazny odbiorcy. Warto pamiętać o tym, że styl naukowy cechuje się bardzo charakterystyczną szablonową kompozycją. W tym przypadku konieczne jest wskazanie określonych tez, które podpierane są określonymi cytatami, przypisami czy innymi publikacjami naukowymi. W tekstach powinna pojawiać się specyficzna terminologia, która nie może być zastępowana przez synonimy. Mogłoby to bowiem wprowadzić odbiorcę w błąd i spowodować daleko idące konsekwencje. Styl naukowy cechuje się również brakiem ozdobników występujących w tekście, a także unikaniem nacechowania emocjonalnego tekstu oraz zachowywaniem formy bezosobowej. Tego typu zasady są bardzo uniwersalne i odnoszą się do wszystkich publikacji poddawanych tłumaczeniom.